TAB 2024

6. korda toimuva Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) 2022 peateema on „Söödav ehk Ainevahetuse arhitektuur“. Biennaali peakuraatorid on Lydia Kallipoliti (Kreeka/ USA) ja Areti Markopoulou (Kreeka/ Hispaania). Eestipoolse nõustajana panustab Ivan Sergejev. 

Peateema „Söödav ehk Ainevahetuse arhitektuur“ läheneb sõnale „toit“ nii otseselt kui ka metafooriliselt. Ühelt poolt uurib „Söödav“ kohaliku tootmise ja isemajandamise arhitektuurilist ülesehitust. Teisalt vaatleb toiminguid, mis kasutavad linnaelu kõrvalsaadusi, asendades traditsioonilised sirgjoonelised süsteemid „valmista, kasuta ja viska minema“ ringmajandusega, mis piiraks nii materjali kui ka ressursikadu. 

TAB 2022 avanädal toimub 7. – 11. septembrini, kuid avatud sündmused kestavad septembrist kuni novembrini. Näitus “Söödav” on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis kuni 20. novembrini 2022.

Tallinna Arhitektuuribiennaal on rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris ning heidab pilgu valdkonna tulevikku. TAB-i programm on mõeldud nii valdkonna tippudele kui noortele professionaalidele ja arhitektuurihuvilistele.

Lydia Kallipoliti (PhD) on arhitekt, insener ja teadlane ning abiprofessor Irwin S. Chanini arhitektuurikoolis Cooper Unionis New Yorgis. Tal on arhitekti ja inseneri diplom Thessaloniki Aristotelese ülikoolist Kreekas, SMarchS projekteerimise ja ehitustehnoloogia erialal Massachusetsi Tehnoloogia Instituudist (M.I.T), samuti kunstide magistrikraad ja doktorikraad Princetoni ülikoolist. Ta on raamatu The Architecture of Closed Worlds (2018) autor.

Areti Markopoulou (PhD) on Kreeka doktorikraadiga arhitekt, teadlane ja linnatehnoloog, kes töötab arhitektuuri ja digitaaltehnoloogia ristumiskohas. Ta on Barcelonas IAAC akadeemiline direktor ja ta juhib Advanced Architecture Groupi, multidistsiplinaarset uurimisrühma, mis uurib, kuidas disain ja teadus võivad positiivselt mõjutada ja muuta meie ehitatud keskkonna olevikku ja tulevikku.

Eesti-poolne nõustaja Ivan Sergejev on arhitekt, Fulbright stipendaat ja linnaruumi ekspert, kes tegutseb hetkel avalikus sektoris.

Kuraatorite ühisavadlus “Söödav”

Peateema „Söödav“ eesmärk on tõmmata tähelepanu arhitektuuri rollile ressursside, nagu toit ja energia, loomisel ja lagundamisel. Küsimus, „Kust meie toit tuleb?“, on saanud ajaga aina olulisemaks. Täna kasutuses olevad tootmisprotsessid ja toiduaineid transportivad süsteemid vajavad ümbermõtestamist vastavalt ringmajanduse põhimõtetele. Tootmise ning logistika haavatavuse tõttu vajame kohalikku tootmisvõimekust ja ringmajanduse kujundamist. Selle muutuse eesmärgiks on piirata nii materjali- kui ressursikadu.

Kuraatorid lähenevad biennaali teemale „toit“ nii otseselt kui metafoorselt. Teemaga „Söödav“ uuritakse kohaliku tootmise ja isemajandamise arhitektuurseid strateegiad. Samuti vaadeldakse tegevusi, mis kasutavad linnaelu kõrvalsaadusi ja mis asendavad traditsioonilised süsteemid – „valmista, kasuta ja viska minema“- ringmajandusega.  

“Söödav“ kannab loodusest tuttavad ainevahetuse protsessid üle linnadele ja hoonetele. Kuraatorite soov on hinnata ja kujutada ümber viisid, kuidas ringmajandus mõjutab disaini- ja- arhitektuurivaldkonda ning linnakeskkonna loomist. 

Mõte maailmast, kus olemasolevad ressursid jõuavad tagasi ringlusesse, on eriti oluline tänases kliimakriisist ja pandeemiast räsitud reaalsuses. Toidu- ja tootmisahelad on tähtis osa planeedi hoidmiseks. Biennaalil käsitletakse seda küsimust kui loomingulist ja mitmetahulist disainiprobleemi, mis peegeldab ruumi esteetilist ja kultuurilist kvaliteeti kogu ruumi elutsükli jooksul: loomise hetkest kuni lagundamiseni.

„Söödav“ ei püüdle tehnoloogia ülemvõimu poole vaid soovib näidata, kuidas arhitektuursete vahenditega saab konstrueerida, jagada ja mõjutada võimu ehk teisisõnu – toota toitu või olla ära söödud.

Tallinn Arhitektuuribiennaal

Tallinna Arhitektuuribiennaali korraldab Eesti Arhitektuurikeskus.

Tallinna Arhitektuuribiennaali teemad ja kuraatorid läbi aegade:

TAB 2022 „Söödav ehk Ainevahetuse arhitektuur“, kuraatorid Lydia Kallipoliti (Kreeka/ USA) ja Areti Markopoulou (Kreeka/ Hispaania). Eesti poolse nõustajana Ivan Sergejev. 

TAB 2019 “Ilu loeb”kuraator dr Yael Reisner ja kuraatori assistent Liina Soosaar. 

TAB 2017 “bioTallinn”kuraator Claudia Pasquero (ecoLogicStudio).

TAB 2015 “Isejuhtiv linn”kuraator Marten Kaevats.  

TAB 2013 „Ümber töödeldes sotsialismi“, kuraatorid Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu ja Kaidi Õis

TAB 2011 „Landscape Urbanism“, kuraator Villem Tomiste