TAB 2022 visioonivõistluse näitus

CIRCULAR BLOCK: Reinventing the Mikrorayon

08.09–25.09.2022

Poordi 3 aed

Näituse avamine toimub 8. septembril kell 13:00 Poordi 3. Näitus on avatud kuni 25. septembrini.

Tänavune visioonivõistlus uuris arhitektuuri võimekust muuta jäätmed energiaks läbi ringlustegevuste nii mikro- kui makroskaalal võttes fookusesse Tallinna suurima linnaosa – Lasnamäe. Osalejate peamiseks ülesandeks oli pakkuda välja lahendusi Lasnamäe rajoonile ning selle ehitistele, mis kujundaksid piirkonnast hästi ühendatud tervikliku elanike vajadusi arvestava süsteemi.

TAB 2022 visioonivõistluse  võitja on töö märgusõnaga DEC_LAANA. Võitjatöö pakub välja tänaste Lasnamäe hoonete etapiviisilise lammutuse 40-aastase perioodi vältel. Autori nägemuses oleneksid muutused Lasnamäel sinna projekti järgi rajatavast metsast ning selle kasvamistsüklist.

Teise koha Lasnamäe-teemalises visioonivõistluses võitis töö märgusõnaga SNSN2022 (super neighbour) ja kolmanda Bio-edible Tallinn 2030. Žürii märkis täiendavalt ära veel 7 tööd märksõnadega VR751A60, Generative Productive Module, 13553313, UNFNSHD01, Life_with_circular, 621919 ja Nextdoor.

Hetkel avalikustatakse vaid võidutööde märgusõnad – autorid ja täpsemad nägemused kuulutatakse välja TAB 2022 avanädalal septembris.