TAB 2024 Kuraatorivõistlus

 Eesti Arhitektuurikeskus kuulutab välja VII rahvusvahelise Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2024 kuraatorivõistluse. 

 Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatav Tallinna arhitektuuribiennaal (TAB) on alates 2011. aastast toimunud rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris, pakub platvormi arhitektuurivaldkonna diskussiooniks, tuues kokku valdkonna tipptegijad, heidab pilgu arhitektuurivaldkonna olevikku ja tulevikku, tutvustab kohalikku arhitektuurikultuuri, et aidata kaasa kvaliteetse ehitatud keskkonna loomisele ja propageerimisele. TAB pakub ürituste programmi nii valdkonna tippudele, arhitektuurivaldkonnas alles tegutsemist alustavatele noortele professionaalidele kui ka laiemale arhitektuurihuviliste ringile. 

TÄISMAHUS TINGIMUSED

TABi eesmärgid on: 

  • kvaliteetse ehitatud keskkonna populariseerimine; 
  • Eesti arhitektuuri rahvusvahelistumine – rahvusvahelise platvormi pakkumine Eesti arhitektuurivaldkonnale; 
  • uute mõttesuundade esiletoomine ja visiooni loomine arhitektuurivaldkonnas. 

TABi peakorraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus (EAK). TAB 2024 toimub septembrist novembrini ja koosneb kuraatormeeskonna kureeritud põhiprogrammist ning eraldi satelliitprogrammist. TAB 2024 kuraatorivõistluse eesmärk on leida parim teemapüstitus ning kuraatormeeskond seitsmenda biennaali korraldamiseks. Põhisündmused avavad kuraatori mõtet ühiskonnas laiemalt, mitte ainult kitsamas erialaringis. Varasemate biennaalide parimad näited on hetked, mil põhisündmused on põimunud omavahel üksteist täiendavaks tervikuks. 

TAB 2024 kuraatori(te) ülesanne on biennaali teema püstitus, mõtestamine, sisuloome ja kureerimine ning näitusele/sümpoosionile osalejate kaasamine. EAK tagab kuraatoritele vajaliku produktsioonitoe biennaali eri osades. 

OSALEMINE

Võistlus on avalik ja avatud kõigile meeskondadele. Kuraatormeeskonnas on soovituslikult vähemalt üks Eesti arhitektuurivaldkonda hästi tundev ja eesti keelt valdav isik. Kui võistlusest osa võtta soovivatel isikutel selline isik puudub, aitab TABi peakorraldaja EAK selle koostöös kuraatoritega pärast kuraatorvõistlust leida. 

Võistlus on avalik ja kaheetapiline. I etapp on võistlustöö kirjalik esitamine ja II etapp on võistlustöö suuline esitlemine žüriile. Juhul kui žürii leiab, et võitja on võimalik välja selgitada I etapis, on žüriil õigus II etapp ära jätta. 

Küsimusi võib esitada eesti ja inglise keeles, võistlustöö tuleb esitada nii eesti kui ka inglise keeles. Biennaali kontseptsiooni väljatöötamise ja vastavasisulise kuraatorprojekti kirjaliku esitamise tähtaeg on 4. aprill kell 20.00 (Tallinn, Eesti). Võistlustöö tuleb esitada digitaalselt e-aadressile info@tab.ee. 

Võistlusest ei tohi osa võtta žürii esimees, liikmed, varuliikmed ega eksperdid. Samuti ei tohi osa võtta võistlustingimuste koostaja ega isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises või kes on võistluse ettevalmistamise ja korraldamise tõttu selgelt eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada žürii otsuseid. Võistlusest ei tohi osa võtta ka nimetatud isikute lähikondsed (abikaasa, elukaaslane, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad), samuti žürii esimehe ja liikmetega seotud äripartnerid, kes on osanikud või aktsionärid nendega samas tegevusvaldkonnas tegutsevas äriühingus. 

AJAKAVA

Võistlus toimub 30. jaanuarist 4. aprillini 2023. Žürii teeb võistlustööde hulgast valiku ning kutsub kuni viie parima töö autorid vestlusele. Vestlustulemuste põhjal selgitab žürii välja võidutöö ning kaks II koha tööd. Žüriil on õigus teine etapp ära jätta. Võistluse tulemused ja žürii lõpp-protokoll avalikustatakse hiljemalt 27. aprillil 2023. 

14. veebruaril toimub TAB 2024 avalik virtuaalne infotund, kus räägitakse lähemalt TABist kui arhitektuurifestivalist, kuraatorivõistluse tingimustest ning tutvustatakse Tallinna visioonivõistluse teemasoovitusi. 

30.01 võistluse väljakuulutamine 

14.02 kell 16:00 (Tallinn) infotund Zoom keskkonnas koos TAB 2022 kuraatori Areti Markopoulouga. Liitu siin.

4.04 võistlustööde esitamise tähtaeg 

12.04 I etapi tulemused 

19.04 II etapi žürii kohtumine meeskondadega 

27.04 tulemuste avaldamine 

Küsimused ja täiendav info: 

Eesti Arhitektuurikeskus 

info@tab.ee 

TÄISMAHUS TINGIMUSEDTAB 2024 konkursi võitjaks osutus töö “Ressursid tulevikuks”. 

“Tallinna arhitektuuribiennaali näituse kontseptsiooni keskmes on küsimus, kuidas meile kättesaadavate ressurssidega arhitektuuris mõelda, projekteerida ja ehitada. Tahame keskenduda eri tasanditele alates arhitektuurist, tüpoloogiast ja materjalidest kuni linnaplaneerimiseni. Näitusel on kohalikust kontekstist lähtuv rahvusvaheline perspektiiv ja see kutsub osa võtma,” ütlevad kuraatorid. Kuraatormeeskonda kuuluvad 

Daniel A. Walser, Zürich 

Anhelina K. Starkova, Harkiv 

João Charters Monteiro, Lissabon 

Jaan Kuusemets, Tallinn 

Žürii: 

Võitjaks osutus töö, mis on olulisel ja asjakohasel teemal. See on arusaadav ka laiemale publikule ning praktilise väärtusega kohalikule arhitektide, disainerite ja ruumihuviliste kogukonnale. Teemakäsitlus on tundlik ja selge ning on heaks aluseks atraktiivse ning sisuliselt mitmekesise näituse ja sümpoosioni koostamiseks. Praktiseeriva arhitektina suudab kuraator kõnetada kohalikku erialapublikut ning käsitleda materjalide taaskasutamise temaatikat nii praktilisest vaatepunktist kui ka anda ülevaate parimatest ehitatud näidetest rahvusvahelisel areenil.

TAB 2024 toimub oktoober – november 2024